Hoà tan hoàn toàn 9,4 g một oxit kim loại hoá trị I trong 190,6 g nước, thu đc dung dịch có nồng độ 5,6%. Tìm CTHH của oxit trên

Question

Hoà tan hoàn toàn 9,4 g một oxit kim loại hoá trị I trong 190,6 g nước, thu đc dung dịch có nồng độ 5,6%. Tìm CTHH của oxit trên

in progress 0
Julia 3 tháng 2021-07-21T01:25:37+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:26:40+00:00

  `-` Gọi CTHH của oxit kim loại là `R_2O`.

  `→` `n_(R_2O) = (9,4)/(2R + 16)`

  `R_2O + H_2O → 2ROH`

   Theo PTHH : `n_(ROH) = (9,4)/(R + 8) (mol)`

  `→` `m_(ROH) = (9,4)/(R + 8) . (R + 17)`

  Theo bài ra : `(9,4 . (R + 17))/(R + 8) = (9,4 + 190,6) . 5,6%`

  `→` `(9,4 . (R + 17))/(R + 8) = 11,2`

  `→` `R = 39` `→` `R` là `K`

  Vậy CTHH : `K_2O`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )