hòa tan hoàn toàn m gam Cu trong dung dịch HNO3 thu được 1,12lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối hơi với H2 là 16,6. Giá trị của m là?

Question

hòa tan hoàn toàn m gam Cu trong dung dịch HNO3 thu được 1,12lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối hơi với H2 là 16,6. Giá trị của m là?

in progress 0
Harper 8 giờ 2021-09-07T10:48:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:49:56+00:00

  Đáp án:

   \(m=4,16 gam\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol \(NO;N{O_2}\) lần lượt là \(x;y\).

  \( \to {n_{hh}} = {n_{NO}} + {n_{N{O_2}}} = x + y = \frac{{1,12}}{{22,4}} = 0,05{\text{ mol}}\)

  \({m_{hh}} = 30x + 46y = 16,6.2.0,05\)

  Giải được: \(x=0,04; y=0,01\)

  Bảo toàn e:

  \(2{n_{Cu}} = 3{n_{NO}} + {n_{N{O_2}}}\)

  \( \to {n_{Cu}} = \frac{{3{n_{NO}} + {n_{N{O_2}}}}}{2} = \frac{{0,04.3 + 0,01}}{2} = 0,065{\text{ mol}}\)

  \( \to m = 0,065.64 = 4,16{\text{ gam}}\)

  0
  2021-09-07T10:50:23+00:00

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )