Hòa tan hoàn toàn m gam FeS vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 4,48 lít khí thối H2S . Tìm giá trị của m

Question

Hòa tan hoàn toàn m gam FeS vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 4,48 lít khí thối H2S . Tìm giá trị của m

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-10-14T07:56:58+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:58:01+00:00

  Đáp án:

   m=17,6g

  Giải thích các bước giải:

   nH2S=$\frac{4,48}{22,4}$=0,2(mol)

  PTHH:      FeS+2HCl→FeCl2+H2S

                   0,2                           0,2 (mol)

  =>mFeS=m=0,2.88=17,6(g)

  0
  2021-10-14T07:58:36+00:00

  Đáp án:

  $m=m_{FeS}=17,6g.$

  Giải thích các bước giải:

  $PTPƯ:FeS+H_2SO_4(l)\xrightarrow{} FeSO_4+H_2S↑$

  $n_{H_2S}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{FeS}=n_{H_2S}=0,2mol.$

  $⇒m=m_{FeS}=0,2.88=17,6g.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )