Hoàn thành PTHH cho sơ đồ dãy biến hóa sau:(Ghi rõ điều kiện của phản ứng nếu có) KClO3–>O2–>ZnO–>Zn–>H2

Question

Hoàn thành PTHH cho sơ đồ dãy biến hóa sau:(Ghi rõ điều kiện của phản ứng nếu có)
KClO3–>O2–>ZnO–>Zn–>H2

in progress 0
Anna 4 tuần 2021-07-11T13:53:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:54:02+00:00

  (1)$2KClO_3\xrightarrow{{t^o}}2KCl+3O_2$

  (2)$O_2+2Zn\xrightarrow{{t^o}}2ZnO$

  (3)$ZnO+H_2\xrightarrow{{t^o}}Zn+H_2O$

  (4)$Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2$

   

  0
  2021-07-11T13:54:58+00:00

  $\text{@Kenvin2007}$

  Đáp án:

  `2“KClO_3` $\xrightarrow{{t^o}}$ `2“KCl` + `3“O_2` 

  `O_2` + `2“Zn` $\xrightarrow{{t^o}}$ `2“ZnO` 

  `ZnO` + `H_2` $\xrightarrow{{t^o}}$ `Zn` + `H_2“O` 

  `Zn` + $H_2SO_4$ → `ZnSO_4` + `H_2` 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )