Hoạt động nào của nhiễm sắc thể dẫn tới hiện tượng số lượng nhiễm sắc thể sau nguyễn phân vẫn giữ nguyên như ở tế bào mẹ?

Question

Hoạt động nào của nhiễm sắc thể dẫn tới hiện tượng số lượng nhiễm sắc thể sau nguyễn phân vẫn giữ nguyên như ở tế bào mẹ?

in progress 0
Julia 2 tuần 2021-07-11T13:22:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:23:43+00:00

  Giải thích các bước giải:

  * Hoạt động của NST khiến bộ NST giữ nguyên quan nguyên phân là NST nhân đôi ở kì trung gian và phân li đồng đều về 2 cực của tế bào của kì sau

  0
  2021-07-11T13:24:03+00:00

  Đáp án:

  Hoạt động của nhiễm sắc thể khiến bộ của chúng giữ nguyên quan nguyên phân : nhiễm sắc thể nhân đôi ở kì trung gian và phân li đồng đều về 2 cực của tế bào ở kì sau..

  $\text{@Harry}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )