học sinh giỏi tặng 7 quyển vở, học sinh tiên tiến 5 quyển, số hs giỏi và tiên tiến 853, số vở phát ra là 4903. tìm số học sinh giỏi và học sinh tiên t

Question

học sinh giỏi tặng 7 quyển vở, học sinh tiên tiến 5 quyển, số hs giỏi và tiên tiến 853, số vở phát ra là 4903. tìm số học sinh giỏi và học sinh tiên tiến

in progress 0
Ariana 5 ngày 2021-09-08T23:50:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:51:52+00:00

  Đáp án:

  Số học sinh giỏi là 319 bạn và số học sinh tiên tiến là 534 bạn

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x là số học sinh giỏi và y là số học sinh tiên tiến, ta có hệ phương trình:
  \(\left\{ \begin{array}{l}
  7x + 5y = 4903\\
  x + y = 853
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 319\\
  y = 534
  \end{array} \right.\)

  0
  2021-09-08T23:52:28+00:00

   Gọi số học sinh giỏi là : x (x>0)

          số học sinh tiên tiến là: y (y>0)

  học sinh giỏi tặng 7 quyển vở : 7x

  học sinh tiên tiến 5 quyển vở : 5y

  Vì số hs giỏi và tiên tiến 853 nên ta có pt :

  $\left \{ {{7x+5y=4903} \atop {x+y=853}} \right.$ $\left \{ {{y=534} \atop {x=319}} \right.$ 

  Vậy HSG là 319, HSTT là 534

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )