học sinh khối 7;8;9 tỉ lệ với 8;7;9 Hỏi mỗi khối có bao nhiêu học sinh biết học sinh khối 8 ít hơn khối 7 là 27 học sinh

Question

học sinh khối 7;8;9 tỉ lệ với 8;7;9 Hỏi mỗi khối có bao nhiêu học sinh biết học sinh khối 8 ít hơn khối 7 là 27 học sinh

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-21T03:17:21+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T03:18:21+00:00

  Đáp án: khối 7:216hs khối 8:189 khối 9:243

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-21T03:18:51+00:00

  Gọi số học sinh khối 7,8,9 lần lượt là a, b, c:

  Ta có: a/8 = b/7= c/9; a – b= 27

  a/8 = b/7= c/9= a-b/8-7= 27

  a/8= 27 => a = 8*27= 216

  b/7= 27 => b = 7*27= 189

  c/9= 27 => c = 9*27 = 243

  Vậy số học sinh khối 7; 8; 9 lần lượt là 216, 189, 243 bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )