Hội nghị đã quyết định Liên Xô có ảnh hưởng ở những nơi nào? Vì sao Liên Xô được phân chia ảnh hưởng ở khu vực đó?

Question

Hội nghị đã quyết định Liên Xô có ảnh hưởng ở những nơi nào? Vì sao Liên Xô được phân chia ảnh hưởng ở khu vực đó?

in progress 0
Rylee 4 tuần 2021-07-10T12:32:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:34:07+00:00

  -Hội nghị đã quyết định Liên Xô có ảnh hưởng ở những nơi: Đông Âu, Đông Đức, Đông Béclin
  -Liên Xô được phân chia ảnh hưởng ở khu vực đó vì:

   + Liên Xô đóng vai trò rât quan trọng trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, là mấu chốt của sự chiến thắng chiến tranh thế giới thứ 2

  +Những khu vực đó rất giàu tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, xứng đáng cho Liên Xô với những công lao của đất nước này cho thế giới

  0
  2021-07-10T12:34:12+00:00

  — Hội nghị Ianta quyết định Liên Xô ảnh hưởng vùng Đông nước Đức và phía Đông châu Âu, Đông Béclin

  — Liên Xô được phân chia ảnh hưởng ở khu vực đó vì Liên Xô đã đóng vai trò quan trọng, là 1 trong 3 trụ cột trong công cuộc tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật để nhanh chóng kết thúc chiến tranh nên Liên Xô được phân chia ảnh hưởng ở khu vực đó để khai thác tài nguyên hồi phục kinh tế

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )