Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta những bài học quý giá, theo em đó là những bài học gì?

Question

Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta những bài học quý giá, theo em đó là những bài học gì?

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-10-16T12:18:08+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:19:12+00:00

  Hơn 1000 năm đấu tranh giành lại độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta :

  – Lòng yêu nước

  – Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước

  – Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hoá dân tộc.

  0
  2021-10-16T12:19:49+00:00

  Tổ tiên đã để lại cho ta :

  +Lòng yêu nước

  + Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của nước nhà

  + Ý thức vươn lên , bảo vệ nền văn hóa độc lập 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )