Hỗn hợp X có tỉ khối so với hiđro là 21,2 gồm C3H8, C3H6, và C3H4. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, thì cần vừa đủ V lít oxi (đktc). Giá trị của V là

Question

Hỗn hợp X có tỉ khối so với hiđro là 21,2 gồm C3H8, C3H6, và C3H4. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, thì cần vừa đủ V lít oxi (đktc). Giá trị của V là

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-08-05T01:50:48+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:52:07+00:00

  Đáp án:

   10,304l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  CTHH\,X:{C_3}{H_x}\\
  {M_{hhX}} = 21,2 \times 2 = 42,4g/mol\\
   \Rightarrow 12 \times 3 + x = 42,4 \Rightarrow x = 6,4\\
  {C_3}{H_{6,4}} + 4,6{O_2} \xrightarrow{t^0} 3C{O_2} + 3,2{H_2}O\\
  {n_{{O_2}}} = 4,6 \times {n_{hh}} = 0,46\,mol\\
  {V_{{O_2}}} = 0,46 \times 22,4 = 10,304l
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )