Hop so la gi ??? Giup mik vs !!!

Question

Hop so la gi ??? Giup mik vs !!!

in progress 0
Iris 2 tuần 2021-11-24T14:05:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:06:08+00:00

  Hợp số là một số tự nhiên có thể  là số chia hết cho các số khác ngoài 1 và chính nó

  ví dụ `25 ;30;…..

  và phải là số thuộc N*

  0
  2021-11-24T14:06:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Hợp số là một số tự nhiên có thể  là số chia hết cho các số khác ngoài 1 và chính nó

  Với mọi số lớn hoặc bằng $1$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )