Huhu mọi người ơi giúp mình với mình thật sự không biết và rất gấp. Vì sao đảng quốc đại lại chọn con đường đấu tranh bất bạo động, bất hợp tác mà khô

Question

Huhu mọi người ơi giúp mình với mình thật sự không biết và rất gấp. Vì sao đảng quốc đại lại chọn con đường đấu tranh bất bạo động, bất hợp tác mà không chọn con đường đấu tranh bạo động

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-11-13T05:51:43+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-13T05:52:43+00:00

    Đấu tranh bất bạo động hay phản kháng phi bạo lực là một hình thức đấu tranh không dùng vũ khí mà sử dụng việc tập hợp số đông quần chúng làm sức mạnh để gây áp lực và hóa giải một thế lực đối kháng với họ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )