Hùng có 63 viên bi gồm 3 loại:xanh, đỏ ,vàng.Số bi xanh bằng 1/2 số bi đỏ và bi vàng,số bi xanh cộng với số bi đỏ gấp 8 lần số bi vàng.Hỏi mỗi loại Hù

Question

Hùng có 63 viên bi gồm 3 loại:xanh, đỏ ,vàng.Số bi xanh bằng 1/2 số bi đỏ và bi vàng,số bi xanh cộng với số bi đỏ gấp 8 lần số bi vàng.Hỏi mỗi loại Hùng có bao nhiêu viên bi ?

in progress 0
Eva 1 năm 2021-11-13T05:35:40+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:37:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta gọi số viên bi xanh,vàng,đỏ là a,b,c

  ta có : a.1/2=b+7=>a/2=b+7=>a=(b+7).2=2b+14 (3)

           a+b=8c

    =>a+b+c=8c+c=9c(1)

   Hùng có 63 viên bi gồm 3 loại:xanh, đỏ ,vàng nên a+b+c=63  (2)

  Từ (1) và (2) suy ra 9c=63

                               c=63:9=7

    =>a+b=56 (4)

  Từ (3) và (4) suy ra 2b+b+14=56

                                  2b+b=56-14

                                   3b=42

                                    b=42:3=14

  => a=63-14-7=42

  vậy số bi xanh là 42 viên

         số bi đỏ là 14 viên

          số bi vàng là 7 viên

  cho mình xin 5 sao cảm ơn

  0
  2021-11-13T05:37:21+00:00

  Đáp án:

   gọi số viên bi xanh,vàng,đỏ là a,b,c

  ta có : a.1/2=b+7=>a/2=b+7=>a=(b+7).2=2b+14 (3)

           a+b=8c

    =>a+b+c=8c+c=9c(1)

  Hùng có 63 viên bi gồm 3 loại:xanh, đỏ ,vàng nên a+b+c=63  (2)

  từ (1) và (2) suy ra 9c=63

                               c=63:9=7

    =>a+b=56 (4)

  từ (3) và (4) suy ra 2b+b+14=56

                                  2b+b=56-14

                                   3b=42

                                    b=42:3=14

  => a=63-14-7=42

  vậy số bi xanh là 42 viên

         số bi đỏ là 14 viên

          số bi vàng là 7 viên

  cho mình 5 sao+ câu trả lời hay nhất nhé

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )