I didn’t feel like (talk)___talk____to him after what (happen)___was happening____.

Question

I didn’t feel like (talk)___talk____to him after what (happen)___was happening____.

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-07-24T18:48:24+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:49:53+00:00

  I didn’t feel like (talk)___talking____to him after what (happen)__ happened___.

  (Dịch: Tôi đã không cảm thấy muốn nói chuyện với anh ấy sau những gì đã xảy ra )

  feel like ( cảm thấy) : Ving

  happen => happened ( ở quá khứ, không thể là quá khư tiếp diễn vì ” ko có while, when)

  Xin hay nhất ah

  1
  2021-07-24T18:50:14+00:00

  Đáp án đúng:

  => Talking – happened

  + Giải thích

  + Vế 1: cấu trúc: feel like + V_ing: Cảm thấy như đang ….

  + Vế 2: Ta thấy vế trước có didn’t => Ở dạng QKĐ mà vế sau không có dấu hiệu của thì khác => Ta thêm “ed” vào sau V

  => Đáp án: talking – happened

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )