I. TRẮC NGHIỆM(hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất) 1. Dung dịch là hỗn hợp: A. Của chất rắn trong chất lỏng B. Của chất khí trong chất lỏng

Question

I. TRẮC NGHIỆM(hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất)
1. Dung dịch là hỗn hợp:
A. Của chất rắn trong chất lỏng B. Của chất khí trong chất lỏng
C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi D. Đồng nhất của dung môi và chất tan.
2. Dung dịch muối ăn 8 % là:
A. Dung dịch có 8 phần khối lượng muối ăn và 100 phần khối lượng nước.
B. Dung dịch có 8 phần khối lượng muối ăn và 92 ml nước .
C. Dung dịch có 8 phần khối lượng muối ăn và 92 phần khối lượng nước.
D. Dung dịch có 8 phần khối lượng nước và 92 phần khối lượng muối ăn.
3. Nồng độ mol/lít của dung dịch là:
A. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch B. Số gam chất tan trong 1lít dung môi
B. Số mol chất tan trong 1lít dung dịch D. Số mol chất tan trong 1lít dung môi.
4. Độ tan của một chất trong nước ở một nhiệt độ xác định là:
A. Số gam chất đó có thể tan trong 100g dung dịch
B. Số gam chất đó có thể tan trong 100g nước
C. Số gam chất đó có thể tan trong 100g dung môi để tạo thành dung dịch bão hoà
D. Số gam chất đó có thể tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hoà
5. Muốn tăng tốc độ hoà tan của chất rắn vào chất lỏng, ta thường:
A. tăng nhiệt độ của chất lỏng C. nghiền nhỏ chất rắn
B. khuấy trộn D. A, B, C đều đúng.
II. TỰ LUẬN
Câu hỏi . Cho 2,8 g sắt vào dung dịch HCl 1M thu được muối sắt (II) clorua (FeCl2) và khí hidro.
a) Tính thể tích khí H2 tạo ra ở đktc?
b) Tính khối lượng muối sắt (II) clorua thu được?
c) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng?
…………Hết…………

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-11-13T04:27:16+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T04:28:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:I. TRẮC NGHIỆM(hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất)

  1. Dung dịch là hỗn hợp:

   A. Của chất rắn trong chất lỏng

  B. Của chất khí trong chất lỏng

   C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi D. Đồng nhất của dung môi và chất tan. 

  2. Dung dịch muối ăn 8 % là:

  A. Dung dịch có 8 phần khối lượng muối ăn và 100 phần khối lượng nước.

  B. Dung dịch có 8 phần khối lượng muối ăn và 92 ml nước .

  C. Dung dịch có 8 phần khối lượng muối ăn và 92 phần khối lượng nước.

  D. Dung dịch có 8 phần khối lượng nước và 92 phần khối lượng muối ăn.  

  3. Nồng độ mol/lít của dung dịch là:

  A. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch B. Số gam chất tan trong 1lít dung môi

  B. Số mol chất tan trong 1lít dung dịch D. Số mol chất tan trong 1lít dung môi.

  4. Độ tan của một chất trong nước ở một nhiệt độ xác định là:

  A. Số gam chất đó có thể tan trong 100g dung dịch

  B. Số gam chất đó có thể tan trong 100g nước

  C. Số gam chất đó có thể tan trong 100g dung môi để tạo thành dung dịch bão hoà

  D. Số gam chất đó có thể tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

  5. Muốn tăng tốc độ hoà tan của chất rắn vào chất lỏng, ta thường:

  A. tăng nhiệt độ của chất lỏng

  C. nghiền nhỏ chất rắn.

  B. khuấy trộn

  D. A, B, C đều đúng.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )