K + H2O -> ……….. + H2 giải và cân bằng phương trinh hộ ạ

Question

K + H2O -> ……….. + H2
giải và cân bằng phương trinh hộ ạ

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-07-23T04:17:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:18:09+00:00

  $2K+2H_2O→2KOH+H_2$

  0
  2021-07-23T04:18:17+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(2K + 2{H_2}O \to 2KOH + {H_2}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )