kể tên 7 anh hùng được bầu trong đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc

Question

kể tên 7 anh hùng được bầu trong đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-08-13T14:07:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:08:52+00:00

  7 anh hùng được bầu làm chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc là: Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh

  0
  2021-08-13T14:09:03+00:00

  tên 7 anh hùng được bầu trong đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc: 

  – Hoàng Hanh

  – La Văn Cầu

  – Cù Chính Lan

  – Nguyễn Thị Chiên

  – Nguyễn Quốc Trị

  – Ngô Gia Khảm

  – Trần Đại Nghĩa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )