Kể tên các nước nông nghiệp mới ở Trung và Nam Mĩ Làm sao để bảo vệ rừng A-ma-zon Đặc điểm ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ

Question

Kể tên các nước nông nghiệp mới ở Trung và Nam Mĩ
Làm sao để bảo vệ rừng A-ma-zon
Đặc điểm ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-07-24T18:29:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:31:16+00:00

  1. Bra-xin , Ac-hen-ti-na , Chi-Lê , và Vê-nê-xu-la là những nước công nghiệp mới ở Trung và Nam Mĩ 

  2. Biện pháp 

  – Hạn chế khai thác rừng

  – Tuyên truyền mọi người cách bảo vệ rừng và tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng 

  – Trồng cây gây rừng , phủ xanh mọc đồi,…

  3. Đặc điểm 

  – Phát triển cao hang đấu thế giới , đặc biệt là Hoa kỳ và Canada

  – Công nghiệp chế biến giữ vai trò quan trọng 

  – Phân bố ven biển Caribe , ven Đại Tây Dương , Thái Bình Dương

  – Tạo nên 1 nền văn hóa đặc sắc

  @NoCopy!

  0
  2021-07-24T18:31:27+00:00

  Kể tên các nước nông nghiệp mới ở Trung và Nam Mĩ?

  =>Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-lê và Vê-nê-xu-ê-la là những nước công nghiệp mới có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực.

  Làm sao để bảo vệ rừng A-ma-zon?

  =>- Hạn chế khai thác rừng

  – Tuyên truyền cho mọi người cách bảo vệ rừng và tầm quan trọng của việc bảo vê rừng

  – Có những biện pháp xử lí những hành vi phá hoại rừng

  – Trồng cây gây rừng,phủ xanh đồi trọc,…….

  Đặc điểm ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ ?

  =>

  Đặc điểm ngành dịch vụ Bắc Mĩ là:

  +) Phát triển cao hàng đầu thế giới, đặc biệt là Hoa Kì và Canada.

  +) Công nghiệp chế biến giữ vai trò chủ đạo.

  +) Phân bố ven biển Caribe, ven Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.

  +) tạo nên nền văn hóa đặc sắc

                                                                 xin hay nhất ạ !

  @mun

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )