kể tên các tuyến nội tiết của con người, tuyến nào kích thước lớn nhất, tuyến nào kích thước nhỏ nhất, tuyến nào quan trọng nhất? vì sao?

Question

kể tên các tuyến nội tiết của con người, tuyến nào kích thước lớn nhất, tuyến nào kích thước nhỏ nhất, tuyến nào quan trọng nhất? vì sao?

in progress 0
Emery 42 phút 2021-09-20T08:47:35+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-20T08:48:40+00:00

    Đáp án:

    Tuyến sinh dục,Tuyến sinh dục,Tuyến sinh dục,Tuyến sinh dục,Tuyến sinh dục,Tuyến sinh dục,…

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )