Kể tên những chiền thắng lớn trong công cuộc khởi Lam Sơn ?

Question

Kể tên những chiền thắng lớn trong công cuộc khởi Lam Sơn ?

in progress 0
Eden 1 tháng 2021-08-05T02:01:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:02:15+00:00

  Các chiến thắng lớn:

  – Giải phóng Tân Bình- Thuận Hóa ( Năm 1425 ) 
  – Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động( Cuối năm 1426 )
  – Chiến thắng Chi Lăng- Xương Giang ( Cuối năm 1427 )

  0
  2021-08-05T02:02:22+00:00

  @ZunFG

  #Mình xin hay nất nhoa !!

  -Các chiến thắng lớn trong cuộc khỏi nghĩa Lam Sơn là : 

  + Giải phóng Tân Bình- Thuận Hóa ( 1425 ) 
  +  Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động( cuối năm 1426 )
  +  Chiến thắng Chi Lăng- Xương Giang ( cuối năm 1427 )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )