Kết luận nào sau đây là không đúng ? A. Buta–1,3–đien và đồng đẳng có công thức phân tử chung CxH2x–2 (x ≥ 3). B. Các hiđrocacbon có công thức phân tử

Question

Kết luận nào sau đây là không đúng ?
A. Buta–1,3–đien và đồng đẳng có công thức phân tử chung CxH2x–2 (x ≥ 3).
B. Các hiđrocacbon có công thức phân tử dạng CxH2x–2 với x ≥ 3 đều thuộc dãy đồng đẳng của
ankađien.
C. Buta–1,3–đien là một ankađien liên hợp.
D. Trùng hợp buta–1,3–đien (có natri làm xúc tác) được cao su buna.

in progress 0
Vivian 6 ngày 2021-12-03T21:41:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:43:31+00:00

  Chọn B.

  0
  2021-12-03T21:43:46+00:00

  Kết luận nào sau đây là không đúng ?

  D. Trùng hợp buta–1,3–đien (có natri làm xúc tác) được cao su buna.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )