Kết quả của biểu thức một nhân hai nhân ba nhân bốn nhân năm nhân sáu nhân…..Nhân năm mươi có bao nhiêu chữ số không ở tận cùng

Question

Kết quả của biểu thức một nhân hai nhân ba nhân bốn nhân năm nhân sáu nhân…..Nhân năm mươi có bao nhiêu chữ số không ở tận cùng

in progress 0
Sadie 5 tháng 2021-07-12T09:07:16+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:09:12+00:00

  Trong biểu thức `1×2×3×4×…×50,` có

  `5` số có `1` chữ số `0` tận cùng: `10;20;30;40;50`

  `5` tích, mỗi tích: `2×5;12×15;22×25;32×35;42×45` có `1` chữ số `0` tận cùng

  Tích: `4×25` có `2` chữ số `0` tận cùng

  `⇒` Tích: `1×2×3×4×…×50` có:

  `5+5+2×1=12` `(`chữ số `0` tận cùng`)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )