Kết quả của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước á phi mĩ la tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai

Question

Kết quả của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước á phi mĩ la tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai

in progress 0
Adalynn 6 ngày 2021-12-03T21:09:05+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-03T21:10:08+00:00

    Hầu hết các nước trg khu vực đều dành dc độc lập dân tộc và họ đã bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nc. Nhằm thoát khỏi sự thồn trị của ĐQTD

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )