kết quả đạt được trong khởi nghĩa 24-10-1917 là

Question

kết quả đạt được trong khởi nghĩa 24-10-1917 là

in progress 0
Sadie 4 tháng 2021-08-23T07:49:55+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:51:09+00:00

  Trong đêm khởi nghĩa (24-10-1917), các đội cận vệ đỏ đã nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở Thủ đô và bao vây Cung điện Mùa Đông.

  Đến ngày 25-10-1917, quân khởi nghĩa chiếm được Cung điện Mùa Đông.

  0
  2021-08-23T07:51:26+00:00

  Kết quả đạt được trong khởi nghĩa 24-10-1917 là:

   Quân cách mạng chiếm được những vị trí then chốt ở Pê-tơ-rô-grat, bao vây Cung điện Mùa Đông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )