Khả năng kì diệu của văn nghệ ( Tiếng nói của văn nghệ 9)

Question

Khả năng kì diệu của văn nghệ
( Tiếng nói của văn nghệ 9)

in progress 0
Gabriella 6 ngày 2021-09-01T03:24:11+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:25:26+00:00

  VN chứa chiều sâu tư tưởng

  Sức mạnh của VN bắt nguồn từ nội dung và con người mà nó đến với người đọc người nghe

  Tác phẩm VN đi vào nhận thức tâm hồn và làm thay đổi nhận thức con người

  => Bằng lời lẽ thuyết phục tác giả KĐ VN thật sự rất kì diệu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )