Khi xâm nhập vào máu, HIV sẽ làm suy giảm hệ thống miễn dịch dẫn đến cơ thể dễ bị nhiễm các bệnh khác, những bệnh này được gọi chung là A: bệnh cơ

Question

Khi xâm nhập vào máu, HIV sẽ làm suy giảm hệ thống miễn dịch dẫn đến cơ thể dễ bị nhiễm các bệnh khác, những bệnh này được gọi chung là

A:
bệnh cơ hội.
B:
bệnh truyền nhiễm.
C:
bệnh di truyền.
D:
bệnh tự miễn.

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-10-28T14:40:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:41:50+00:00

  Khi xâm nhập vào máu, HIV sẽ làm suy giảm hệ thống miễn dịch dẫn đến cơ thể dễ bị nhiễm các bệnh khác, những bệnh này được gọi chung là

  A: bệnh cơ hội.

  B: bệnh truyền nhiễm.

  C: bệnh di truyền.

  D: bệnh tự miễn

  0
  2021-10-28T14:42:24+00:00

  Đáp án:

   B nhé

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )