khi xem xét 1 sự vật hiện tượng cần đánh giá theo thái độ nào A phát hiện ra cái mới B Bảo thủ trong cuộc sống C Thành kiến cứng chắc D Cổ hủ , lạ

Question

khi xem xét 1 sự vật hiện tượng cần đánh giá theo thái độ nào
A phát hiện ra cái mới
B Bảo thủ trong cuộc sống
C Thành kiến cứng chắc
D Cổ hủ , lạc hậu

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-06T17:46:33+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:47:57+00:00

  A phát hiện ra cái mới

  0
  2021-09-06T17:48:10+00:00

  Đáp án : A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )