Khi gian nan anh em có khi gian khó có anh em AE mình cần giúp 2x+12=3(x-7) AE tìm X hộ mình

Question

Khi gian nan anh em có khi gian khó có anh em
AE mình cần giúp
2x+12=3(x-7) AE tìm X hộ mình

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-10-28T11:36:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T11:37:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $ 2x + 12 = 3(x-7)$

  $2x + 12 = 3x – 21$

  $3x – 2x = 12 + 21$

  $x = 33$

  0
  2021-10-28T11:37:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2x + 12 = 3(x-7)

  ⇒2x + 12 = 3x – 21

  ⇒2x – 3x = -12 – 21

  ⇒ -x       = -33

  ⇒ x         = 33

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )