Khi Không khí bão hòa hơi nước thì lượng nước dư thừa do cây hút vào sẽ được thoát ra ngoài bằng cách nào? Cách thoát nước này chứng minh điều gì? ????

Question

Khi Không khí bão hòa hơi nước thì lượng nước dư thừa do cây hút vào sẽ được thoát ra ngoài bằng cách nào? Cách thoát nước này chứng minh điều gì?
????Mong mn giai giup mik ak

in progress 0
Madeline 35 phút 2021-09-07T07:21:45+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:23:10+00:00

  Nước thoát ra khỏi lá chủ yếu qua khí khổng vì vậy cơ chế điều chỉnh quá trình thoát hơi nước chính là cơ chế điều chỉnh sự đóng- mở khí khổng:

  • Khi no nước, thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho thành dày cong theo → khí khổng mở. 
  • Khi mất nước, thành mỏng hết căng và thành dày duỗi thẳng → khí khổng đóng lại. Khí khổng không bao giờ đóng hoàn toàn. 

  vì rễ liên tục cấp hơi nước và nhờ có sự thoát hơi nước của lá thì nước mới được cung cấp tới từng tế bào của cây. thoát hơi nước là quá trình hạ nhiệt của lá ,vì không khí bão hòa nên không có quá trình hạ nhiệt. nước sẽ bị ứa ra đều trên lá, đó là cách nước thoát ra để cung cấp co2 cho cây thực hiện quá trình quang hợp vì khí khổng bị nước làm cho mở ra co2 vào.

  chưng minh là nếu không có quá trình thoát hơi nước ở lá khi không khí bão hòa thì cây sẽ chết vì chứa quá nhiều nước và không thể xảy ra quá trình quang hợp

   NGỒI HỌC NGHE THẦY GIẢNG …NHỚ MANG MÁNG THÔI Ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )