– Khi nhà hàng xóm ko có ai em sẽ làm như thế nào ? nêu từng ý 4 ví dụ – KHi có người nghe trộm điện thoại người khác em sẽ làm như thế nào ? nêu từng

Question

– Khi nhà hàng xóm ko có ai em sẽ làm như thế nào ? nêu từng ý 4 ví dụ
– KHi có người nghe trộm điện thoại người khác em sẽ làm như thế nào ? nêu từng ý 4 ví dụ

in progress 0
Bella 3 tuần 2021-08-20T04:40:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T04:42:05+00:00

  – Khi nhà hàng xóm ko có ai em sẽ làm như thế nào ? nêu từng ý 4 ví dụ

  ⇒ – Em sẽ không dòm ngó bất kì đồ vặt gì trong nhà hàng xóm.

  – Không phá cửa, kêu la ầm ĩ.

  – Không ném đồ vào nhà hàng xóm.

  – Nếu như cần đưa vật gì thì đưa cho nhà bên cạnh, nếu muốn mượn cái gì thì lùi lịch sang ngày mai (nếu họ chưa về)

  – KHi có người nghe trộm điện thoại người khác em sẽ làm như thế nào ? nêu từng ý 4 ví dụ

  ⇒ – Khuyên can người đó không nên làm như vậy.

  – Báo cáo với các cơ quan công an gần đó nếu họ vẫn tiếp tục. 

  – Nói cho họ về quyền bảo mật thư tí và điện thoại. 

  – Nên trả chủ nhân cua chiếc điện thoại đó. 

  0
  2021-08-20T04:42:30+00:00

  Câu 1 mình vẫn chưa hiểu rõ câu hỏi!

  Câu 2: Khi có người nghe trộm điện thoại người khác em sẽ khuyên người đó không nên nghe trộm điện thoại nguời khác vì đó thuộc vào quyền được bảo đảm an toàn và thư tín, điện thoại, điện tín.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )