Khi nhân 1 số với 3,5 ; một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 337,5 . Tìm tích đúng ?

Question

Khi nhân 1 số với 3,5 ; một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 337,5 . Tìm tích đúng ?

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-11T05:29:51+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T05:30:56+00:00

  Vì đã đặt các tích riêng thẳng cột nên bạn ấy đã lấy thừa số thứ nhất nhân với 0,5 rồi nhânh với 0,3 và cộng lại. Tích sai là thừa số thứ nhất nhân với: 0,3 + 0,5 = 0,8

  Vì tích sai giảm đi 337,5 nên 337,5 chính là thừa số thứ nhất nhân với 3,5 – 0,8 = 2,7

  Thừa số thứ nhất là:

  337,5 : 2,7 = 125

  Tích đúng là:

  125 × 3,5 = 437,5

   ĐS: 437,5

  0
  2021-10-11T05:31:02+00:00

  Tích sai là thừa số thứ nhất nhân với: 0,3 + 0,5 = 0,8

  Vì tích sai giảm đi 337,5 nên 337,5 là thừa số thứ nhất nhân với 3,5 – 0,8 = 2,7

  Thừa số thứ nhất là:

  337,5 : 2,7 = 125

  Tích đúng là:

  125 × 3,5 = 437,5

   Đ/S: Số đó là 437,5

  Học tốt!
  #nocopy

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )