Khi oxi hóa 2(g) một kim loại M bằng 0,54(g) khí oxi, người ta thu được 2,54(g) oxit trong đó M có hóa trị IV. Hỏi M là kim loại nào ?

Question

Khi oxi hóa 2(g) một kim loại M bằng 0,54(g) khí oxi, người ta thu được 2,54(g) oxit trong đó M có hóa trị IV. Hỏi M là kim loại nào ?

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-10-26T19:36:06+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:37:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì kim loại M có hóa trị IV nên CT của oxit kim loại M là MO2

  có nM = $\frac{2}{M}$ mol

  nMO2 = $\frac{2,54}{M + 32}$ mol

  PTHH :

  M + O2 –to–> MO2  

  Theo PT , ta thấy nM = nMO2 

  ⇒ $\frac{2}{M}$ = $\frac{2,54}{M+32}$

  ⇒ M = 119 (Sn)

  Vậy kim loại cần tìm là Sn(thiếc )  

   

  0
  2021-10-26T19:37:26+00:00

  $n_{O_2}= \frac{0,54}{32}= 0,016875 mol$

  $M+ O_2 \to MO_2$

  => $n_M= 0,016875 mol$

  => $M_M= \frac{2}{0,016875}= 119$ (Sn)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )