Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường axit, sản phẩm sinh ra là A: glixerol và hidro B: glixerol và các axit béo C: xà phòng và nước D: gli

Question

Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường axit, sản phẩm sinh ra là

A:
glixerol và hidro
B:
glixerol và các axit béo
C:
xà phòng và nước
D:
glixerol và xà phòng

in progress 0
Melody 1 năm 2021-11-30T13:25:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T13:26:18+00:00

  Đáp án:

  B:glixerol và các axit béo

  Giải thích các bước giải:

   HỌC TỐT!!

  0
  2021-11-30T13:26:36+00:00

  Chọn đáp án B

  Phản ứng tổng quát: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5OH (glixerol).

  → thủy phân chất béo trong môi trường (phản ứng xà phòng hóa) được dùng để điều chế xà phòng (muối của axit béo) và glixerol trong công nghiệp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )