Khi viết các số tự nhiên từ 0 đến 1000 phải viết tất cả bao nhiêu chữ số ?

Question

Khi viết các số tự nhiên từ 0 đến 1000 phải viết tất cả bao nhiêu chữ số ?

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-12T22:54:53+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:56:19+00:00

  Đáp án:

  viết từ 0 đến 1000 thì viết đc 1001 chữ số

  Giải thích các bước giải:

  1000 + 1 = 1001

  số 1 đc cộng là số 0

  0
  2021-09-12T22:56:40+00:00

  Khi viết các số tự nhiên từ 0 đến 1000 phải viết tất cả:

  1000+1=1001(chữ số)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )