Khối 6 trường THCS gôm ba lớp 6A 6B 6C tham gia phong trào được quyên gop sách cho hs khó khăn. Kết quả đa quyên gop được tổng cộng 120 cuốn sách. Tro

Question

Khối 6 trường THCS gôm ba lớp 6A 6B 6C tham gia phong trào được quyên gop sách cho hs khó khăn. Kết quả đa quyên gop được tổng cộng 120 cuốn sách. Trong đo lớp 6A quyên góp được 3/10 tổng sô sách .lớp 6B quyên góp được 125% sô sách lop 6A
A) tính sô sách lớp 6C đa quyên gop?
B) tính ti sô phần trăm sô sách lớp 6C đa quyên gop so với tổng sô sách khôi 6 đa quyên góp?

in progress 0
Maya 9 phút 2021-09-14T09:20:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:21:21+00:00

  Đáp án:

  a) Số cuốn sách lớp 6A quyên góp đc là:

  3/10 × 120 = 36 (cuốn)

  Số cuốn sách lớp 6B quyên góp là:

  125% × 36 = 45 (cuốn)

  Số cuốn sách lớp 6C quyên góp là:

  120 – (36 + 45)= 39 (cuốn)

  b) Tỉ số phần trăm số sách lớp 6C đã quyên góp so với tổng số sách khối 6 đã quyên góp là:

  a.100/b % = 39×100/120 %= 32,5 %

  #No_copy

  Cho mk xin câu trả lời hay nhất nhé ????

  HỌC TỐT NHÉ!!!

   

  0
  2021-09-14T09:22:12+00:00

  a, Số sách lớp 6A quyên góp được là:

              3/10. 120= 36 (cuốn sách)

  Số sách lớp 6B quyên góp được là

              125%. 36= 45 (cuốn sách)

  Số sách lớp 6C quyên góp được là:

              120- 36- 45= 39 (cuốn sách)

  b, Tỉ số phần trăm số sách lớp 6C đã quyên góp so với tổng số khối 6 đã quyên góp là:

              39/ 120. 100%= 32,5%

  Đáp số: a, 39 cuốn sách

                b. 32,5% tổng số sách

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )