khỏi giải thích miễn đúng nhanh lên nha Câu 1: Tín ngưỡng phổ biến nhất trong xã hội thời Trần là A. tín ngưỡng dân gian, cổ truyền. B. Phật giáo. C.

Question

khỏi giải thích miễn đúng nhanh lên nha
Câu 1: Tín ngưỡng phổ biến nhất trong xã hội thời Trần là
A. tín ngưỡng dân gian, cổ truyền.
B. Phật giáo.
C. Nho giáo.
D. Cao Đài.
Câu 2: Vị vua nhà Trần lập ra Thiền phái Trúc Lâm là
A. Trần Thái Tông.
B. Trần Thánh Tông.
C. Trần Nhân Tông.
D. Trần Anh Tông.
Câu 3: Ai là thầy giáo, nhà nho dưới thời Trần được triều đình trọng dụng nhất?
A. Trương Hán Siêu.
B. Chu Văn An.
C. Đoàn Nhữ Hải.
D. Phạm Sư Mạnh
Câu 4: Người đầu tiên dùng chữ Nôm để sáng tác văn học là ai?
A. Trần Quốc Tuấn.
B. Nguyễn Du.
C. Nguyễn Thuyên (Hàn Thuyên).
D. Nguyễn Hiền.
Câu 5: Cuộc khởi nghĩa nào hoạt động ở vùng sông Chu (Thanh Hóa)?
A. Cuộc khởi nghĩa Ngô Bệ.
B. Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Thanh.
C. Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Kỵ.
D. Cuộc khởi nghĩa Phạm Sư Ôn.
Câu 6: Cuộc khởi nghĩa nào hoạt động ở vùng Nông Cống (Thanh Hóa)?
A. Khởi nghĩa Ngô Bệ.
B. Khởi nghĩa Nguyễn Thanh.
C. Khởi nghĩa Nguyễn Kỵ.
D. KHởi nghĩa Nguyễn Nhữ Cái.
Câu 7: Thời Trần, thương nhân nước ngoài thương vào cảng nào của nước ta để buôn bán?
A. Phố Hiến.
B. Hội An.
C. Vân Đồn.
D. Hải Phòng.
Câu 8: Trong nông nghiệp nhà Trần có biện pháp gì để phát triển sản xuất?
A. Chia cả nước thành nhiều lộ.
B. Cử nhiều tướng giởi càm quân để nhân dân yên tâm sản xuất.
C. Đẩy mạnh công cuộc khia hoang, đắp đê, nạo vét kênh.
D. Giảm thuế.
Câu 9: Thời Trần, quân đội được tuyển chọn theo chủ trương như thế nào?
A. Quân phải đông nước mới mạnh.
B. Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông.
C. Quân lính vừa đông vừa tinh nhuê.
D. Quân đội phải văn võ song toàn.
Câu 10: Thời Trần, ruộng đất của quý tộc, vương hầu do khai hoang mà có gọi là gì?
A. Thái Ấp.
B. Điền trang.
C. Tịch điền.
D. Trang viên.

in progress 0
Genesis 4 tuần 2021-07-09T22:59:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:00:59+00:00

  Câu 1 : A. tín ngưỡng dân gian, cổ truyền

  Câu 2 : C. Trần Nhân Tông

  Câu 3 : B. Chu Văn An

  Câu 4 : C. Nguyễn Thuyên (Hàn Thuyên)

  Câu 5 : B. Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Thanh

  Câu 6 : C. Khởi nghĩa Nguyễn Kỵ

  Câu 7 : C. Vân Đồn

  Câu 8 : C. Đẩy mạnh công cuộc khia hoang, đắp đê, nạo vét kênh

  Câu 9 : B. Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông

  Câu 10 : B. Điền trang

  $#NOCOPY$

  BÔNG gửi bn <3

  0
  2021-07-09T23:01:31+00:00

  ????phamankhang14@???? 

  1. A tín ngưỡng dân gian, cổ truyền.

  2. C Trần Nhân Tông.

  3. B Chu Văn An.

  4. C Nguyễn Thuyên (Hàn Thuyên).

  5. B Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Thanh

  6. C Khởi nghĩa Nguyễn Kỵ

  7. C Vân Đồn.

  8. C Đẩy mạnh công cuộc khia hoang, đắp đê, nạo vét kênh

  9. B Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông. 

  10. B Điền trang.

  ???? ???? ????chúc bạn học tốt nhé – study well :)???? ???? ????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )