Khối lượng công việc tăng 50% nhưng Năng suất lao động tăng 10%. Hỏi phải tăng số công nhân thêm ? % để hoàn thành công việc đúng thời hạn. ????????????????

Question

Khối lượng công việc tăng 50% nhưng Năng suất lao động tăng 10%. Hỏi phải tăng số công nhân thêm ? % để hoàn thành công việc đúng thời hạn.
???????????????????????? giúp mình nhé caccau
Nhân tiện tuyển thành viên cho Team Rick ????????????????

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-07T06:19:04+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T06:20:23+00:00

  Coi khối lượng công việc là 100% thì khối lượng mới là:

       `100%+10%=110%`

  Coi năng xuất lao động là 100% thì năng xuất mới là:

       `100%+50%=150%`

  Số lượng công nhân mới là:

      `150/100 : 110/100=136%`

  Coi khối lượng công nhân mới là 100%

  Số lượng công nhân tăng thêm là:

       `136%-100%=36%`

            Đáp số: `36%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )