Không có việc j khó Chỉ sợ lòng ko bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên Hãy nêu nghĩa đêm và nghĩa bóng đoạn trên !!! Giúp mik cần gấp !!!

Question

Không có việc j khó
Chỉ sợ lòng ko bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên
Hãy nêu nghĩa đêm và nghĩa bóng đoạn trên !!!
Giúp mik cần gấp !!!

in progress 0
Gabriella 43 phút 2021-09-15T09:03:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T09:05:20+00:00

  $\text{Nghĩa đen : ( Nghĩa gốc )}$

  Không có việc gì là khó. Chỉ cần bền lòng sẽ thành công

  $\text{Nghĩa bóng :}$

  Khẳng định sức mạnh lớn lao của ý chí và lòng quyết tâm. Nếu không bền lòng sẽ không làm được việc gì.

  0
  2021-09-15T09:05:31+00:00

  Nghĩa đen: “Đào núi”, “lấp biển” là những công việc lớn lao dường như nằm ngoài sức lực và khả năng của con người. 

  Nghĩa bóng : công việc “đào núi” và “lấp biển” khó khăn lớn lao đến đâu đi nữa, nếu con người “quyết chí” , bền bỉ dồn mọi sức lực, trí tuệ quyết làm bằng được, bất chấp mọi khó khăn chủ quan và khách quan “thắng không kiêu, bại không nản” thì cũng hoàn thành, cũng “ắt làm nên”

  #dn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )