Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? * 1 điểm a/Lợi dụng nhà Đường suy yếu, tập hợp nhân dân nổi dậy. b/Nhân dân ta căm thù nhà Đường,

Question

Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? *
1 điểm
a/Lợi dụng nhà Đường suy yếu, tập hợp nhân dân nổi dậy.
b/Nhân dân ta căm thù nhà Đường, sẵn sàng ủng hộ Khúc Thừa Dụ
c/Khởi nghĩa của nông dân Trung Quốc làm cho nhà Đường suy yếu
d/Cả a, b,c đều đúng

in progress 0
Sadie 2 giờ 2021-10-24T01:12:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:13:59+00:00

  Đáp án :

  d/Cả a, b,c đều đúng

  0
  2021-10-24T01:14:13+00:00

  đáp án a 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )