Kim phút của đồng hồ lớn dài 3m. Tốc độ góc trung bình của một điểm ở đầu kim phút sẽ là bao nhiêu ?

Question

Kim phút của đồng hồ lớn dài 3m. Tốc độ góc trung bình của một điểm ở đầu kim phút sẽ là bao nhiêu ?

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-08-25T07:02:52+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:03:58+00:00

  Đáp án:

  \(\omega =\dfrac{\pi }{1800}(rad/s)\)

  Giải thích các bước giải:

  Chu kì kim phút: 
  \(T=60p=60.60=3600s\)

  Tốc độ góc: 
  \(\omega =\dfrac{2\pi }{T}=\dfrac{2\pi }{3600}=\dfrac{\pi }{1800}(rad/s)\)

  0
  2021-08-25T07:04:33+00:00

  thời gian kim phút quay được 1 vòng là 60 phút 

  ta có T= $\frac{2\pi }{ω}$ ⇒ω=$\frac{ \pi }{30}$ (rad/ phút)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )