Ko tính hãy so sánh A = 2019×20202020 B = 2020×20212021 Tính nhanh lấy 50 điểm nè

Question

Ko tính hãy so sánh
A = 2019×20202020
B = 2020×20212021
Tính nhanh lấy 50 điểm nè

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-05T18:16:49+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:17:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-05T18:18:28+00:00

  Đáp án:

  ta có:

   2019<2020 (1)

  20202020 < 20212021 (2)

  từ 1 và 2 => A<B (2019×20202020 < 2020 x 20212021

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )