X là hỗn hợp 2 kim loại Al và Zn TN1: Cho 18,4g X vào dd chứa a mol HCl , sau p.ư thu được 8,96 lít H2 (đktc) TN2: Cho 18,4 X và dd chứa 2a mol HCl ,

Question

X là hỗn hợp 2 kim loại Al và Zn
TN1: Cho 18,4g X vào dd chứa a mol HCl , sau p.ư thu được 8,96 lít H2 (đktc)
TN2: Cho 18,4 X và dd chứa 2a mol HCl , sau phản ứng thu được 11,2 lít H2 (đktc)
a,Hãy chứng tỏ rằng trong thí nghiệm 1 kim loại còn dư , trong thí nghiệm 2 axit còn dư
b,Hãy tính giá trị của a và thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong X

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-07-23T04:51:08+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:52:20+00:00

  Đáp án:

  a.2Al+6HCl->2AlCl3+ 3H2(1)

      x        3x

      Zn+2HCl->ZnCl2+H2(2)

       y       2y

  vì trong cả hai hỗn hợp trên đều cho vào cùng 1 lượng X, chỉ tăng số mol HCl mà số nH2(TH1)<nH2(TN2)

  ⇒tn1:X dư

   Tn2:X hết

   Nếu a mol HCl pư hết tạo 8,96 l

  ⇒     2a                               17,92 l

  ⇔ Tn1:HCl hết

       Tn2: HCl dư

  b. (1),(2)->nHCl=2.nH2=2.8,96/22,4=0,8(mol)

      a=0,8.36,5=29,2(g)

    Gọi nAl=x,nFe=y

  ⇒27x+56y=18,4  

       3x+2y=0,8

  ⇔x=0,07

     y=0,29

  %mAl=0,07.27.100/18,4=10,27%

  %mFe=100%-10,27%=89,73%

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )