Làm bay hơi 60g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.

Question

Làm bay hơi 60g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.

in progress 0
Maya 1 tuần 2021-12-03T21:34:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:35:46+00:00

  Đáp án:

   360g

  Giải thích các bước giải:

  Đặt khối lượng dung dịch ban đầu là gam

  Vậy khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi là: (m – 60) gam

  Khối lượng chất tan có trong dung dịch trước và sau khi làm bay hơi là không đổi, ta có:

  mct = 15.m100=18(m60)100

  ⇔ 15 . m = 18(m – 60)

  ⇔ 15m = 18m – 1080

  ⇔ 3m = 1080

  ⇔ m = 360 gam

  Vậy khối lượng dung dịch ban đầu là 360 gam 

  0
  2021-12-03T21:36:12+00:00

  Gọi x là mdd ban đầu 

  Trong x có 0,15x gam chất tan 

  Sau khi bay hơi 60g nước, còn lại x-60 gam dd. 

  C%= 18% 

  => $\frac{0,15x}{x-60}$= 0,18 

  $\Leftrightarrow$ 0,15x= 0,18(x-60) 

  $\Leftrightarrow$ x= 360g.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )