Làm đất nhằm mục đích gì? có mấy cách gieo hạt giống?

Question

Làm đất nhằm mục đích gì? có mấy cách gieo hạt giống?

in progress 0
aikhanh 2 tuần 2021-11-28T13:00:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:01:47+00:00

  Đáp án: nham : làm cho đất tươi xốp , tăng khả năng giữ nước va chất dinh dưỡng . diệt cỏ dại và mong sâu bệnh

  các bc: cày đất , bừa và đâp dât , len luống

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-11-28T13:02:26+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  -)Làm đất nhằm: cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng; diệt cỏ dại và mầm giống sâu bệnh

  -) Các cách gieo hạt là:

  +) gieo vãi

  +) gieo hàng

  +) gieo hốc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )