Làm một bài thơ 4 chữ về tên các bạn sau đây , mỗi bạn một khổ 4 dòng Ngọc Ánh , Ngọc Bích , Minh Châu , Tiến Dũng , Duy Huy ,Đăng Hưởng , Bảo Thi

Question

Làm một bài thơ 4 chữ về tên các bạn sau đây , mỗi bạn một khổ 4 dòng
Ngọc Ánh , Ngọc Bích , Minh Châu , Tiến Dũng , Duy Huy ,Đăng Hưởng , Bảo Thi

in progress 0
Maya 1 năm 2021-08-16T01:32:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:34:11+00:00

  đây là ngọc ánh 

  tính thì lanh chanh

  nhưng lại hiền lành 

   ai gặp cũng mến

  còn bạn ngọc bích

  bạn hay xích mích 

  nói chuyện linh tinh

  thích đi xăm hình

  lại là minh châu 

  bạn hay lo âu

  tính bạn càu nhàu 

  làu bàu mãi đấy

  tiến dũng thì lại

  viết văn lủng củng

  đi theo lủng đũng 

  ở sau đít mẹ

  mà bạn duy huy

  tuy hay suy nghĩ 

  nhưng bạn luy tuy

  luyên lụy bạn khác

  là bạn duy hưởng 

  số hưởng nhất nhà

  hay ngủ tà tà

  hỡi heo lười biến

  cuối là bảo thi

  lo chuyện li ti

  phung phí suốt ngày

  lày tày cả tháng

  0
  2021-08-16T01:34:23+00:00

                                          tính cách hiền dịu 

                                          là bạn minh châu 

                                          dữ tợn như huy  

                                          đc phong lớp trưởng 

                                           toán giỏi ko tưởng 

                                           là bạn bảo thi 

                                           hay nói linh tinh 

                                           là bạn tiến dũng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )