làm thế nào để chứng minh số 4.6.8.10.12.14.16.18.20 có chia hết cho 6 hay không?

Question

làm thế nào để chứng minh số 4.6.8.10.12.14.16.18.20 có chia hết cho 6 hay không?

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-09-15T19:48:53+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:50:39+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  ta có : 4.6.8.10.12.14.16.18.20 chia hết cho 6

  dấu hiệu chia hết cho 6 : là số đó phải chia hết cho cả 2 và 3

  ta thấy : 4.6.8.10.12.14.16.18.20 . Ta có số 6;12;18 chia hết cho cả 2 và 3

  Nên tích này có chia hết cho 6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )