Lan có 2 chiếc bánh,mẹ cho Lan 3 chiếc hỏi Lan có bao nhiêu?

Question

Lan có 2 chiếc bánh,mẹ cho Lan 3 chiếc hỏi Lan có bao nhiêu?

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-08-03T23:17:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:18:25+00:00

  Lan có số bánh là :

  2 + 3 = 5

  Đáp số : 5 chiếc.

  0
  2021-08-03T23:18:49+00:00

  Lan có số chiếc bánh là:

  2+3=5(chiếc)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )