Lập bảng thống kê các cuộc CMTS theo mẫu : Thời gian| tên cuộc CM |Hình thức -Trong các cuộc CM trên cuộc CM nào là triệt để nhất ? Vì sao

Question

Lập bảng thống kê các cuộc CMTS theo mẫu :
Thời gian| tên cuộc CM |Hình thức
-Trong các cuộc CM trên cuộc CM nào là triệt để nhất ? Vì sao

in progress 0
Maya 1 năm 2021-12-01T17:03:09+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-01T17:04:09+00:00

    => Trong các cuộc cách mạng trên cuộc CMTS Pháp là cuộc cách mạng TS triệt để hơn so với các cuộc cách mạng khác. Vì cuộc CM này đã lật đổ chế độ PK, đưa giai cấp TS lên cầm quyền, xóa bỏ nhiều trở ngại nhất trên con đường phát triển của CNTB. Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao
    lap-bang-thong-ke-cac-cuoc-cmts-theo-mau-thoi-gian-ten-cuoc-cm-hinh-thuc-trong-cac-cuoc-cm-tren

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )