Lập bảng thống kê các cuộc đấu tranh của Ân độ từ thế kỉ XVIII-Đầu thế kỉ XX

Question

Lập bảng thống kê các cuộc đấu tranh của Ân độ từ thế kỉ XVIII-Đầu thế kỉ XX

in progress 0
Mary 1 năm 2021-09-09T18:46:37+00:00 2 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:47:53+00:00

  ok bn nhóe

  lap-bang-thong-ke-cac-cuoc-dau-tranh-cua-an-do-tu-the-ki-viii-dau-the-ki

  0
  2021-09-09T18:48:17+00:00

  Thời gianPhong trào đấu tranh1857-1859

  Khởi nghĩa Xi-pay, binh lính cùng nhân dân đứng dậy

  Khởi nghĩa vũ trang

  1875-1885 Phong trào đấu tranh của nông dân và công nhân Ấn thúc đẩy giai cấp tư sản Ấn đứng lên chống thực dân Anh7-1908Tổng bãi công ở Bom-bay. Đây là cuộc đấu tranh chính trị lớn đầu tiên của giai cấp vô sản Ấn, được xem là đỉnh cao nhất của phong trào giải phóng dân tộc Ấn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )