lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu từ 1945 – 2000

Question

lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu từ 1945 – 2000

in progress 0
Alexandra 6 ngày 2021-12-04T05:59:22+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:00:50+00:00

  1945-1991

  – Trật tự hai cực Ianta ra đời

  – Thắng lợi của phong trào cách mạng dân tộc dân chủ ở nhiều nước.

  – Mĩ vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh.

  – Tây Âu và Nhật Bản lần lượt trở thành những trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

  – Cuộc cách mạng KH-KT mang lại những thành tựu quan trọng đối với nhân loại.

  1991-2000

  – Trật tự hai cực tan rã.

  – Xu thế toàn cầu hóa và những ảnh hưởng của nó.

  – Ở nhiều nơi trên thế giới vẫn diễn ra các cuộc xung đột.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )